SENT GEO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów od 1 października 2018 r. będą obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U poz….

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów od 1 października 2018 r. będą obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U poz. 708, z późn. zm.) w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte systemem monitorowania przewozu.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe” na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji.

Spełnienie tego obowiązku będzie możliwe z wykorzystaniem:
zewnętrznego systemu lokalizacji (ZSL) – systemu używanego przez przewoźnika do zarządzania flotą pojazdów.

Celem nowych przepisów jest to, by przewóz był nie tylko zgłoszony do stosownego rejestru, ale także nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. Porównanie danych zawartych w rejestrze z danymi uzyskiwanymi z lokalizatora (albo zewnętrznego systemu lokalizacji) pozwoli na stworzenie niezafałszowanego obrazu przemieszczania towarów oraz ujawnienie nielegalnych działań podmiotów biorących udział w przewozie towarów.

System Logisat został w pełni zintegrowany z systemem SENT GEO. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielstwami.

Zapytaj o ofertę

data dodania: 09/10/2018