Logisat

Logisat operatorem usługi e-TOLL

Logisat otrzymał potwierdzenie wpisu na listę operatorów usługi e-TOLL. Dzięki informacjom otrzymanym z naszych terminali możliwe będzie naliczenie opłat za przejazdy drogami płatnymi.

Nasze urządzenia mogą służyć jako:

  • ZSL (Zewnętrzy System Lokalizacji – terminale zamontowane na stałe w pojeździe)
  • OBU (urządzenia przenośne).

Zgoda Krajowej Administracji Skarbowej dla Logisat.

Poniżej przedstawiamy zgodę Krajowej Administracji Skarbowej.

Naszych obecnych i przyszłych klientów zapraszamy do kontaktu w sprawie konfiguracji usługi.

Więcej informacji na temat systemu e-TOLL na naszej dedykowanej stronie dotyczącej integracji systemu z Logisat.