Strajk polskich przewodników na granicy z Ukrainą

Od 6 listopada br. na przejściach granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem (woj. lubelskie) oraz w Korczowej (woj. podkarpackie) trwa protest polskich przewoźników, którzy ograniczają przepuszczanie pojazdów do kilku na godzinę. Ich postulaty obejmują m.in. wprowadzenie zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich w zakresie przewozu towarów, wyłączając pomoc humanitarną i zaopatrzenie dla ukraińskich sił zbrojnych. Wymagają również zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu konfliktu na Ukrainie, oraz przeprowadzenia ich kontroli. Dodatkowo, postulują likwidację tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.

Udział polskich ciężarówek w operacjach transportowych między Polską a Ukrainą gwałtownie się zmniejszył. „W 2021 r. udział polskich przedsiębiorców w przewozach drogowych wykonywanych w relacji: Polska-Ukraina wynosił około 38 proc., zaś przewoźników z Ukrainy – 62 proc. Według stanu na koniec października 2023 r. polscy przewoźnicy drogowi wykonywali zaledwie około 8 proc. takich przewozów, zaś przewoźnicy z Ukrainy – 92 proc.” – wskazało MI.

Kierowcy z Ukrainy otrzymali uprawnienie do wjazdu na obszar Unii Europejskiej w ramach przewozów dwustronnych i tranzytowych bez konieczności posiadania zezwoleń. Ta zmiana istotnie wpływa na strukturę rynku transportu drogowego w UE, zwłaszcza w Polsce.