Kierowcy muszą znać numer biznesowy e-TOLL

Ważna informacja dla użytkowników systemu e-TOLL w tym również systemów OBU i ZSL.

Zgodnie z Ustawą, korzystający z dróg publicznych jest obowiązany przekazać numer referencyjny kierującemu pojazdem samochodowym. W przypadku nieotrzymania numeru ID kierujący pojazdem samochodowym odmawia przejazdu.

Podstawa prawna: Ustawa o drogach publicznych Art. 13ib ust. 3 oraz 4:

Brak znajomości przez kierowcę ID biznesowego, może wiązać się z nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 1500 zł

ID urządzeń znajdują się w zakładce URZĄDZENIA w kolumnie Numer Biznesowy 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie MF