W jaki sposób najlepiej płacić w nowym systemie e-TOLL?

Każdy kierowca pojazdu o masie całkowitej większej niż 3,5 tony musi rozliczać przejazdy drogami krajowymi i autostradami. Od 1 października 2021 roku, w Polsce nastąpiła zmiana systemu poboru opłat. Choć dla firm przewozowych, jak i samych kierowców, wiąże się to z szeregiem korzyści, to korzystanie z nowych rozwiązań wymaga również wprowadzenia do ciężarówek nowych urządzeń elektronicznych. Czas najwyższy przyjrzeć się im dokładniej.

Pobór opłat za przejazd drogami krajowymi i autostradami powinien odbywać się w sposób automatyczny, bez udziału prowadzącego pojazd. Kierowcy samochodów osobowych znają system z bramek na płatnych odcinkach autostrad i doskonale wiedzą jakie korki tworzą się przed wjazdem na takie odcinki oraz przed bramkami wyjazdowymi. Choć auta ciężarowe mogą uniknąć takich utrudnień, to jednak opłaty ich nie ominą. Należności pobierane są zdalnie. Czyli właściwie jak?

Co zmienia się w systemie poboru opłat?

Dotychczasowy system automatycznego poboru opłat via-TOLL oparty był o łączność radiową. Nowe rozwiązanie e-TOLL bazuje na łączności satelitarnej, z wykorzystaniem systemu geolokalizacji (GPS). Oba rozwiązania wymagają zastosowania odpowiednich urządzeń elektronicznych zapewniających komunikację pomiędzy elementami systemu. Co więcej, aby korzystać z obowiązującego od 1 października 2021 roku systemu e-TOLL konieczna jest rejestracja. Sam proces jest intuicyjny i wiąże się z koniecznością założenia konta internetowego oraz jego odpowiednią konfiguracją i aktywacją usługi.

Nowy system e-TOLL to szereg korzyści dla kierowców i firm transportowych. To przede wszystkim:

  • możliwość zdalnego rozliczania się, bez potrzeby wożenia gotówki przez kierowców,
  • szybsze przejazdy i brak postojów na bramkach w punktach poboru opłat,
  • dostęp do aktualnej pozycji pojazdu i przebiegu dotychczasowej trasy,
  • możliwa integracja z systemami dedykowanymi zarządzaniu flotami pojazdów.

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu poboru opłat zmieni się również instytucja nadzorująca, od teraz będzie to Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Urządzenia do obsługi e-TOLL

Aby korzystać z systemu e-TOLL każdy kierowca musi posiadać odpowiednie urządzenie elektroniczne. Wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z instrumentów pokładowych takich jak:

  • ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny),
  • OBU (On Board Unit) – urządzenie przenośne.

Podstawową różnicą rozwiązań jest sposób montażu urządzeń. Zewnętrzne systemy lokalizacyjne (ZSL) to elementy, które zakłada się na stałe w aucie. Najczęściej podłączone są także do magistrali CAN (komputera pokładowego pojazdu). Dzięki temu oferują pełną integrację danych oraz dostęp do bieżących informacji związanych np. z monitorowaniem czasu pracy kierowców. Jest to niezawodne rozwiązanie, nie wymagające praktycznie obsługi przez kierowcę. Jednakże jest ono także najdroższe.

Urządzenia przenośne (OBU) mogą być stosowane w różnych pojazdach. Szybki i łatwy sposób ich zakładania i demontażu sprawia, że w przypadku konieczności łatwo przenieść je z auta do innego pojazdu. Do prawidłowej pracy wymagają jedynie podłączenia do źródła zasilania (np. pokładowej zapalniczki). Choć w ten sposób można zmniejszyć koszty funkcjonowania całej firmy przewozowej to jednak należy pamiętać o każdorazowym jego uruchomieniu w pojeździe. Co więcej, urządzenia te nie są zintegrowane z pozostałymi kluczowymi elementami codziennej pracy kierowcy (np. tachografami cyfrowymi). Łatwość przypadkowego odłączenia natychmiast zakłóca ich działanie. Kierowca musi więc nieustannie kontrolować prawidłowość ich pracy.

e-TOLL może być też w telefonie

Nowy system automatycznego poboru opłat wprowadza jeszcze jedną metodę rozliczeń za przejechane kilometry. To dedykowana i bezpłatna aplikacja w telefonii komórkowej, dostępna w sklepach Google Play oraz App Store. Korzystanie z niej możliwe jest po instalacji w urządzeniu z możliwością ciągłego udostępniania jego lokalizacji. To najtańsze rozwiązanie i wydawać by się mogło – najwygodniejsze. Należy jednak pamiętać o możliwym braku zasięgu czy wyładowaniu baterii, co może spowodować utratę danych.

Kompleksowa oferta Logisat

Dziś firmy przewozowe coraz częściej sięgają po profesjonalne rozwiązania pozwalające efektywniej zarządzać posiadanymi pojazdami. To pozwala nie tylko optymalizować pracę kierowców, nadzorować prawidłowość wykonywanych zleceń transportowych czy zwiększyć bezpieczeństwo przewożonych ładunków. Oferta takich firm, jak Logisat, obejmuje również pełną integrację z nowym systemem poboru opłat e-TOLL. Dla nowych klientów przygotowane są urządzenia OBU i ZSL dopuszczone przez ministerstwo. Klienci, którzy już wcześniej korzystali z usług Logisat, w większości przypadków, mogą wdrożyć w swoich firmach funkcjonalność e-TOLL bez inwestycji w nowy sterownik. Co więcej, propozycja wykorzystania urządzeń typu ZSL od Logisat to coś więcej niż integracja z systemem poboru opłat. System e-TOLL nie poinformuje przecież o nieprawidłowościach w procesie przewozu ani nie przygotuje zestawień wykraczających poza rozliczenia za przejechane kilometry. Warto zatem skorzystać z kompleksowych rozwiązań takich jak oferuje Logisat!