Pakiet Mobilności – jesteście za czy przeciw?

Już w lutym 2022 wchodzą nowe przepisy transportowe w ramach rozporządzeń Unii Europejskiej. Jak bardzo zmienią sytuację krajowych przewoźników na międzynarodowym rynku? Czy poprawią warunki pracy wszystkich kierowców, czy wbiją ostatni gwóźdź do trumny polskich firm transportowych? Choć w tym zakresie opinie są różne, to jednak każdy zgadza się, że Pakiet Mobilności można nazwać „Game Changerem”, który zmieni reguły gry na całym rynku TSL.

Co to jest Pakiet Mobilności?

Pakiet Mobilności to zbiór regulacji, które mają na celu mają unormowanie sytuacji firm przewozowych na całym obszarze Unii Europejskiej oraz poprawić bezpieczeństwo w transporcie. Wprowadzane zmiany dotyczą kluczowych obszarów w komunikacji drogowej. Tak naprawdę wszystko zaczęło się ponad rok temu. Dokładnie 8 lipca 2020 roku parlamentarzyści Komisji Europejskiej przegłosowali rozporządzenia dotyczące międzynarodowych przewozów. To kompromis pomiędzy kluczowymi obszarami, takimi jak:

 • bezpieczeństwo w transporcie drogowym,
 • sprawiedliwość społeczna i równe warunki rynkowe,
 • zrównoważona gospodarka,
 • dbałość o środowisko naturalne.

Pakiet Mobilności oznaczają zmiany w działalności firm branży TSL, wykonywania zawodu przewoźnika, dostępu do międzynarodowych rynków jak i warunków pracy kierowców zawodowych. 

Jakie zmiany wprowadza Pakiet Mobilności?

Zbiór rozporządzeń w ramach Pakietu Mobilności dotyczy zmian w następujących obszarach:

 • warunki zatrudniania kierowców,
 • delegowanie pracowników,
 • czas pracy kierowców i ich odpoczynku,
 • przewozy kabotażowe,
 • powroty do macierzystego kraju oraz zjazdów do bazy,
 • ewidencja czasu pracy kierowców.

Zgodnie z unijnymi rozporządzeniem nowe przepisy wprowadzane są systematycznie. Pierwsze zmiany wprowadzono 20 sierpnia 2020 roku. Czego dotyczyły? Co nas czeka w kolejnych etapach?

Jakie zmiany zostały już wprowadzone w ramach Pakietu Mobilności?

Pierwszy zestaw przepisów prawnych wprowadzanych w ramach Pakietu Mobilności zaczął obowiązywać od 20 sierpnia 2020 roku. Pewnie doskonale wiecie, że na ich podstawie obowiązują nowe reguły dotyczące:

 • obowiązkowych powrotów kierowcy do bazy lub miejsca zamieszkania co 4 tygodnie,
 • zakazu odbierania regularnych, tygodniowych odpoczynków w kabinie pojazdu,
 • konieczności przerwania odpoczynków tygodniowych skróconych oraz regularnych na promie lub w pociągu,
 • możliwości przedłużenia czasu jazdy przy powrocie do bazy,
 • wymogów dotyczących dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd,
 • nowych operacji wprowadzanych w tachografie (m.in. określenie miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy).

Co nas czeka od początku lutego?

Od 2 lutego 2022, w ramach Pakietu Mobilności, zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wynagradzania kierowców zawodowych. Od tej chwili, na terenie Unii Europejskiej, driverzy będą musieli otrzymywać pełne wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, w którym wykonują usługę (a nie, w którym są zatrudnieni). Choć w ramach nowych rozporządzeń wyłączone będą przejazdy tranzytowe i bilateralne to jednak kabotaże i przerzuty poddane zostaną nowym zasadom. Co to właściwie oznacza?

Przepisy Pakietu Mobilności od 2 lutego 2022 wprowadzają konieczność wypłat kierowcom diet i ryczałtów za nocleg, których nie będzie można zaliczyć do zagranicznego wynagrodzenia oraz dodatek wyrównawczy pomiędzy polską pensją a średnią danego kraju. Choć dla kierowców oznacza to wyższe pensje, to dla przewoźników wiąże się z dużo większymi kosztami prowadzonej działalności. Co więcej, za brak dostosowania się do nowych przepisów grozić będzie utrata licencji transportowej.

Kolejne zmiany w ramach Pakietu Mobilności

Następnym etapem zmian przepisów w działalności przewozowej w ramach Pakietu Mobilności będą nowe regulacje dotyczące samych tachografów. Urządzenia rejestrujące pracę kierowców pojawią się w pojazdach od 2,5 do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej wykonujących międzynarodowe przewozy. To nie jedyne regulacje, jakie dotkną „busiarzy”. Nowe wymogi pojawią się przy uzyskaniu licencji transportowej a także zabezpieczenia finansowego prowadzonej działalności.

Systematycznie będą wymieniane tachografy w pojazdach – tak, aby we wszystkich znajdywały się inteligentne urządzenia pierwszej generacji. Systematycznie analogowe rozliczanie czasu pracy kierowców będzie wypierane przez rozwiązania cyfrowe. Czy to wszystkie zmiany, jakie czekają branżę TSL?

Obawy związane z Pakietem Mobilności

Coraz więcej przewoźników w drogowym transporcie rzeczy zgłasza swoje obawy związane z wprowadzaniem nowych regulacji. Najczęściej poruszane kwestie dotyczą kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Choć z założenia Pakiet Mobilności ma doprowadzić o ujednolicenia zasad panujących w branży na terenie całej Unii Europejskiej to należy postawić sobie pytanie czy ze względu na różny rozwój gospodarczy jest to w ogóle możliwe. Nic dziwnego, że przewoźnicy, szczególnie z Europy Środkowo – Wschodniej, wykonujący dziś większość przewozów, biją na alarm. Czy przestaną być konkurencyjni a w ich miejsce wjadą zachodnie koncerny? Czy jednak zdążą poszukać nowej przewagi konkurencyjnej spełniając narzucane nowe normy? Co sądzicie – czekamy na Wasze opinie!