Czy transport wciąż się opłaca?

Dziś, coraz więcej przewoźników zastanawia się jak związać koniec z końcem. Stawki w transporcie nie rosną tak szybko jak ceny paliw na stacjach czy inflacja pochłaniająca oszczędności. Raty kredytów i leasingów także stają się coraz większym obciążeniem. Rosnące koszty i spadające przychody nie wróżą nic dobrego. Presje na wzrost wynagrodzeńnieustające braki kadrowe nie dają też szans na odbicie. Zamrożenie gospodarek, rozerwane globalne łańcuchy dostaw, wojna na Ukrainiecoraz bardziej napięta geopolityczna sytuacja nie nakreśla optymistycznych perspektyw. A do tego nowe zadania i wyzwania – Pakiet Mobilności wciąż jest w drodze. Jak to mawiali „obyś żył w ciekawych czasach” …

Jak kalkulować stawkę

Czy transport się opłaca – to pytanie wraca jak bumerang. Aby na nie odpowiedzieć trzeba spróbować oszacować koszty i przychody. Jest to łatwe, jeżeli mamy pełne dane z przeszłości, natomiast gdy prognozujemy przyszłość, szczególnie w tak niepewnych czasach, staje się to nie lada wyzwaniem. Czy dziś warto zawierać długoterminowe kontrakty? Choć robota poukładana i dużo wcześniej zaplanowana, to nieprzewidziane wydarzenia, mogą spowodować, że bez odpowiednich zapisów (BAF, CAF, dopłaty drogowe), ze złotego interesu zostaniemy praktycznie z niczym. Z drugiej strony branie giełdowych zleceń wymaga dużej sprawności w ich poszukiwaniu i nie daje możliwości zaplanowania pracy w dłuższej perspektywie. Niezależnie jaki wariant współpracy wybierzemy – musimy skalkulować stawkę. Jakie czynniki wpływają na jej wysokość? O tym, ile kosztuje nas przejazd jednego kilometra decydują:

 • koszty leasingu i kredytów – miesięczne opłaty związane z zakupem i funkcjonowaniem floty,
 • koszty paliwa – zmienne w zależności od miejsca tankowania, przebiegu trasy i wielkości spalania,
 • wynagrodzenie kierowcy – w zależności od wariantu współpracy może to być kwota stała lub zmienna,
 • ubezpieczenia – zabezpieczenia przed ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń (np. wypadki, kradzieże),
 • koszty związane z przewozem – opłaty drogowe, korzystanie z parkingów, noclegi w hotelach,
 • amortyzacja – umożliwienie zakupu nowych środków po zużyciu dotychczasowych,
 • opłaty serwisowe – koszty związane z naprawą pojazdów i zakupem nowych części,
 • podatki – zobowiązania finansowe nakładane przez państwo,
 • usługi dodatkowe – związane z bieżącą działalnością firmy (księgowość, spedycja, marketing),
 • liczba kilometrów – ilość wykonanych kilometrów przez pojazdy z podziałem na wykonane jako „ładowne” (przychód) i te na „pusto” (koszt),
 • marża – ile właściwie chcemy zarobić.

Biorąc pod uwagę wysoką zmienność wymienionych wyżej czynników, nietrudno zauważyć jak naprawdę trudno jest dziś skalkulować stawkę.

Za ile właściwie jeździmy?

Pomijając trudności w oszacowaniu stawek, na podstawie zawieranych umów, można wykazać panujące trendy rynkowe. Ich wysokość publikują zarówno giełdy transportowe jak i wybrani spedytorzy. Dla firm przewozowych nie stanowią one większych tajemnic. Ile wynoszą? Dziś przewozy krajowe to koszt około 4,5 zł/km natomiast międzynarodowe są bardziej opłacalne i sięgają nawet 6 zł/km. Jak sądzicie – czy takie stawki to szansa na utrzymanie się firm przewozowych na rynku? Czy transport się opłaca? A może jednak czeka nas fala bankructw a brakowi kierowców zacznie towarzyszyć niedobór aut? Czy jednak w dobie szalejących cen i galopującej inflacji będą równie dynamicznie piąć się w górę? Czy raczej wciąż będą szorować po dnie? Kto zna odpowiedź na tak postawione pytania…

Jak zarabiać na transporcie?

Jak zatem zarabiać na transporcie? Kiedy koszty funkcjonowania rosną dużo szybciej niż przychody z prowadzonej działalności to zyski topnieją, a nawet przeradzają się w straty. Kiedy tych ostatnich jest za dużo prowadzona działalność kończy się najczęściej upadłością. Czy sytuacja jest tak poważna i zła? Czy jednak wciąż dobrze zarabia się na przewozach? Czy transport to dobry interes? Bez najmniejszego cienia wątpliwości należy podkreślić, że ta działalność jest konieczna do sprawnego funkcjonowania dzisiejszego świata. Przepływ towarów musi odbywać się, aby powstawały końcowe produkty, bez których całe dzisiejsze społeczeństwa nie są w stanie sprawnie funkcjonować. Nikt nie ma wątpliwości, że na rynku jest taka potrzeba – pozostaje pytanie jak bardzo jest ona opłacalna i pewna. Nic dziwnego, że cały czas wiele firm upada, ale również wiele nowych powstaje. Co przewoźnicy mogą jeszcze zrobić, aby poprawić swoja sytuację?

Aby koła lepiej się kręciły

Co zrobić, aby możliwie najlepiej „wyjść na przewozach”? Żeby transport się jeszcze bardziej opłacał przewoźnicy mogą:

 • zwiększać przychody,
 • ograniczać koszty.

O ile zwiększenie przychodów wiąże się z podnoszeniem cen za wykonywane usługi przewozowe, a więc także z pogorszeniem warunków konkurencyjności na rynku, o tyle ograniczanie kosztów w dużej mierze zależy od samego przedsiębiorstwa. Zawieranie korzystnych umów długoterminowych (np. związanych z finansowaniem bieżącej działalności, dostawami paliwa czy części zamiennych) oraz dbałość o powierzony sprzęt i pracowników to czynniki, które pozwalają na zwiększanie efektywności całego przedsięwzięcia. Tutaj niezastąpionym narzędziem do osiągnięcia celów może okazać się telematyka – odpowiednie oprogramowanie informatyczne, urządzenia elektroniczne i szybkie przesyłanie danych. W ofercie Logisat są rozwiązania, które pozwalają ograniczyć koszty prowadzonej działalności nawet o 30%! Naprawdę warto z nich skorzystać!

Rozwiązania Logisat to wymierne oszczędności

Urządzenia telematyczne pozwalają na bieżący monitoring pracy całej floty pojazdów, niezależnie od miejsca ich przebywania. To dane, które wskazują na miejsce danego pojazdu oraz parametry jego pracy (np. prędkość, zużycie paliwa, ecodriving), które pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie całym transportem (np. stan realizacji zleceń, komunikacja z kierowcą, podwykonawcą). Ale to nie jedyne możliwości. Klienci cenią sobie przede wszystkim takie rozwiązania jak:

Uzyskane dane pozwalają na tworzenie specjalistycznych raportów, które nie tylko poprawiają efektywność zarządzania zarówno małymi firmami przewozowymi jak i dużymi flotami operatorów logistycznych, ale pozwalają skuteczniej poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez Pakiet Mobilności. Nowe możliwości, jakie pojawiają się przy tak zebranych danych, sprawiły, że Logisat opracował unikatowe na rynku rozwiązanie informatyczne – Logisat TMS (Transport Management System), które wspomaga cały proces zarządzania transportem. Sprawia, że znów się on opłaca!